Algemene voorwaarden webshop

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – Iye Design en Op Eigen Recept

Dit zijn onze algemene voorwaarden van Iye Design en Op Eigen Recept. In het vervolg wordt alleen Iye Design genoemd, waar Iye Design staat kan ook Op Eigen Recept gelezen worden. De algemene voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Iye Design (met KvK-nummer: 66437989), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@iyedesign.nl of per post: Iye Design, Goudse Rijweg 174, 2771AV Boskoop. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0172-750370. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Iye Design neemt enkel de bestelling en betaling via de webshop in ontvangst voor verschillende bedrijven. Iye Design zet de bestelling en betaling door naar het bedrijf waar u het product of de dienst van koopt en ontvangt hier een vergoeding voor. Het bedrijf waarvan het product of de dienst gekocht is gaat over tot uitvoering van de bestelling. Naast de algemene voorwaarden van Iye Design zijn bij de aankoop van producten en diensten ook altijd de algemene voorwaarden van het bedrijf van toepassing dat u de producten of diensten zal leveren. Iye Design draagt er zorg voor dat het altijd duidelijk is door welk bedrijf de producten en diensten geleverd worden en stelt de algemene voorwaarden van het betreffende bedrijf beschikbaar.

Artikel 1 – Producten en bestelproces

Wij verkopen aangepaste artikelen en interieurartikelen van verschillende bedrijven en producenten.

Iye Design neemt enkel de bestelling en betaling via de webshop in ontvangst voor verschillende bedrijven. Iye Design zet de bestelling en betaling door naar het bedrijf waar u het product of de dienst van koopt en ontvangt hier een vergoeding voor.

Het bedrijf waarvan het product of de dienst gekocht is gaat over tot uitvoering van de bestelling. Naast de algemene voorwaarden van Iye Design zijn bij de aankoop van producten en diensten ook altijd de algemene voorwaarden van het bedrijf van toepassing dat u de producten of diensten zal leveren. Iye Design draagt er zorg voor dat het altijd duidelijk is door welk bedrijf de producten en diensten geleverd worden en stelt de algemene voorwaarden van het betreffende bedrijf beschikbaar.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze onlinebetaalservice: Mollie.
Het bedrijf dat de producten aan u levert bepaalt de hoogte van de verzendkosten. Deze komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Het bedrijf dat de producten zal leveren, levert uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als het pakket al verzonden is. In de algemene voorwaarden van het bedrijf waar de producten van worden aangeboden staat vermeld welke partij de distributie verzorgt. Zij doen hun best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. De leveringstermijn van de bestelling kan per product verschillen en hangt af van de algemene voorwaarden van het bedrijf dat de producten levert. Als de bestelling vertraagd is, zal het bedrijf handelen zoals in hun algemene voorwaarden omschreven is. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat een product niet meer op voorraad is. Wij zullen u binnen maximaal 3 werkdagen op de hoogte stellen als het product niet binnen de gestelde leveringstermijn geleverd kan worden. U kunt besluiten de bestelling te annuleren. Uw geld zal binnen dezelfde termijn teruggestort worden als bij een retour, zoals omschreven in de retourvoorwaarden van het betreffende bedrijf.

Artikel 4 – Retour

U mag het product retourzenden volgens de algemene voorwaarden van het bedrijf dat de producten levert. Retourzending vindt plaats naar het adres dat het betreffende bedrijf hiervoor opgeeft. U stuurt het nooit terug naar Iye Design. Terugstorting van het volledige aankoopbedrag geschiedt via het bedrijf waaraan u de retourzending stuurt. Kosten van retourzending zijn volgens de algemene voorwaarden van het bedrijf dat u de bestelling heeft geleverd. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde (product)informatie op de website die is aangeleverd door derden danwel voor schade die veroorzaakt is door gebruik van een product die is geleverd door een derde. Hiervoor dient u contact op te nemen met het bedrijf wat de producten heeft geleverd. De algemene voorwaarden betreffende aansprakelijkheid van dit bedrijf zijn van toepassing.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@iyedesign.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen maximaal 5 werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen maximaal 5 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.